ΝΤΕ ΛΑ ΚΟΝΤΑΜΙΝ ΣΑΡΛ

Κατά το α’ μισό του 18ου αιώνα έγιναν λίγα εξερευνητικά ταξίδια στη Νότια Αμερική. Το σπουδαιότερο ίσως απ’ όλα είναι η αποστολή του Σαρλ Μαρί ντε Λα Κονταμίν (1701-1774), γάλλου μαθηματικού και γεωγράφου, στην κοιλάδα του Αμαζονίου για να χαρτογραφήσει την περιοχή. Ο Λα Κονταμίν έφυγε από τη Γαλλία το 1735, επικεφαλής μιας επιστημονικής αποστολής. Για τον Αμαζόνιο ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 1743, από κει πήγε στο Μακαπά, μετά στην Καγιέν και από το Παραμαρίμπο έφυγε για το Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου 1744.

Για περίπου δέκα χρόνια, λοιπόν, ο Λα Κονταμίν έμεινε στην κεντρική Αμερική. Το ταξίδι του απέδωσε πλούσιους καρπούς. Για πρώτη φορά ο Αμαζόνιος μελετήθηκε επιστημονικά. Ο Λα Κονταμίν αφιερώθηκε σ’ αυτόν τον σκοπό ξοδεύοντας χρήματα και την υγεία του. Όπως και τόσοι άλλοι έγινε δεκτός με αχαριστία και έλλειψη κατανόησης.

ΝΤΕ ΛΑ ΚΟΝΤΑΜΙΝ ΣΑΡΛ

Κατά το α’ μισό του 18ου αιώνα έγιναν λίγα εξερευνητικά ταξίδια στη Νότια Αμερική. Το σπουδαιότερο ίσως απ’ όλα είναι η αποστολή του Σαρλ Μαρί ντε Λα Κονταμίν (1701-1774), γάλλου μαθηματικού και γεωγράφου, στην κοιλάδα του Αμαζονίου για να χαρτογραφήσει την περιοχή. Ο Λα Κονταμίν έφυγε από τη Γαλλία το 1735, επικεφαλής μιας επιστημονικής αποστολής. Για τον Αμαζόνιο ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 1743, από κει πήγε στο Μακαπά, μετά στην Καγιέν και από το Παραμαρίμπο έφυγε για το Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου 1744.

Για περίπου δέκα χρόνια, λοιπόν, ο Λα Κονταμίν έμεινε στην κεντρική Αμερική. Το ταξίδι του απέδωσε πλούσιους καρπούς. Για πρώτη φορά ο Αμαζόνιος μελετήθηκε επιστημονικά. Ο Λα Κονταμίν αφιερώθηκε σ’ αυτόν τον σκοπό ξοδεύοντας χρήματα και την υγεία του. Όπως και τόσοι άλλοι έγινε δεκτός με αχαριστία και έλλειψη κατανόησης.