ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ

Χ.Φ. ΛΑΒΚΡΑΦΤ ΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ