ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Γιώργος Μακρής γεννήθηκε το 1929 στη Φθιώτιδα και σπούδασε στην Αθήνα, στο Βαρβάκειο και στο ΕΜΠ απ’ όπου αποφοίτησε το 1952 (Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών). Ασχολήθηκε με το επάγγελμα του τοπογράφου-μηχανικού και εργάστηκε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας στο ΕΜΠ (1977-84) και από το 1992 είναι ομότιμο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Συνεργάστηκε με τον καθηγητή Στ. Παπαγεωργίου για τη συγγραφή του βιβλίου Χερσαίο δίκτυο επικοινωνίας στο Κράτος του Αλή Πασά (Παπαζήσης, 1990).

Λίγο αργότερα εκπόνησε το ιστορικό άρθρο «Εκκλησία και Επανάσταση (1831-1832), οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τα εθνικά κινήματα» που δημοσιεύθηκε στο συλλογικό τόμο αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Ι. Δεσποτόπουλο (Παπαζήσης, 1995). Το 1997 συμμετείχε στο Α’ Διεθνές συνέδριο για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (Θεσσαλονίκη) παρουσιάζοντας την εργασία του «Η τεχνολογία της γεφυροποιίας στην αρχαία Ελλάδα» και το 2002 την εργασία του «Μια προσέγγιση στη γεφυροποιία της αρχαίας Ελλάδος» σε ημερίδα της ΕΜΑΕΤ στο ΤΕΕ. Τέλος εκπόνησε διάφορες εργασίες που έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά και στο Δελτίο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Γιώργος Μακρής γεννήθηκε το 1929 στη Φθιώτιδα και σπούδασε στην Αθήνα, στο Βαρβάκειο και στο ΕΜΠ απ’ όπου αποφοίτησε το 1952 (Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών). Ασχολήθηκε με το επάγγελμα του τοπογράφου-μηχανικού και εργάστηκε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας στο ΕΜΠ (1977-84) και από το 1992 είναι ομότιμο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Συνεργάστηκε με τον καθηγητή Στ. Παπαγεωργίου για τη συγγραφή του βιβλίου Χερσαίο δίκτυο επικοινωνίας στο Κράτος του Αλή Πασά (Παπαζήσης, 1990).

Λίγο αργότερα εκπόνησε το ιστορικό άρθρο «Εκκλησία και Επανάσταση (1831-1832), οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τα εθνικά κινήματα» που δημοσιεύθηκε στο συλλογικό τόμο αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Ι. Δεσποτόπουλο (Παπαζήσης, 1995). Το 1997 συμμετείχε στο Α’ Διεθνές συνέδριο για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (Θεσσαλονίκη) παρουσιάζοντας την εργασία του «Η τεχνολογία της γεφυροποιίας στην αρχαία Ελλάδα» και το 2002 την εργασία του «Μια προσέγγιση στη γεφυροποιία της αρχαίας Ελλάδος» σε ημερίδα της ΕΜΑΕΤ στο ΤΕΕ. Τέλος εκπόνησε διάφορες εργασίες που έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά και στο Δελτίο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.