ΚΑΡΤΙΕ ΖΑΚ

Ο Ζακ Καρτιέ γεννήθηκε το 1491 στο Σαιν Μαλό. Ήταν γόνος σεβαστής ναυτικής οικογένειας, αλλά ανέβηκε κοινωνικά ακόμα περισσότερο με το να νυμφευθεί το 1520 την Κατρίν ντε Γκρανς, η οποία ήταν κόρη εφοπλιστή. Τον Καρτιέ παρουσίασε, το 1532, στο βασιλέα της Γαλλίας Φραγκίσκο τον Α΄ ο τότε ηγούμενος της μονής του Μον-Σαιν-Μισέλ Ζαν λε Βενέρ. Η συνάντηση αυτή ήταν καθοριστική για την εξερευνητική πορεία του Καρτιέ, καθώς με εντολή του βασιλιά πραγματοποίησε τα τρία του ταξίδια του στο Νέο Κόσμο. ((Πρώτο ταξίδι (1534), Δεύτερο ταξίδι (1535-1536), Τρίτο ταξίδι (1541-1542)). Ο Καρτιέ έζησε τα τελευταία του χρόνια στο Σαιν Μαλό. Πέθανε το 1557 από επιδημία πανώλης σε ηλικία 66 ετών.

Παρότι ο Ζακ Καρτιέ δεν κατάφερε να πλουτίσει από τις ανακαλύψεις του, εντούτοις σήμερα θεωρείται ως ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του Καναδά. Άλλωστε, ο ίδιος είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε το όνομα «Καναδάς». Ο Καρτιέ θεωρείται επίσης ότι ήταν εξαιρετικός θαλασσοπόρος για την εποχή του. Οι μόνες απώλειες που είχε ήταν στην ξηρά, από επιδημίες ή από επιθέσεις αυτοχθόνων. Πολύ σημαντικό ήταν και το συγγραφικό του έργο, χάρη στο οποίο η Ευρώπη γνώρισε την Βόρειο Αμερική.

ΚΑΡΤΙΕ ΖΑΚ

Ο Ζακ Καρτιέ γεννήθηκε το 1491 στο Σαιν Μαλό. Ήταν γόνος σεβαστής ναυτικής οικογένειας, αλλά ανέβηκε κοινωνικά ακόμα περισσότερο με το να νυμφευθεί το 1520 την Κατρίν ντε Γκρανς, η οποία ήταν κόρη εφοπλιστή. Τον Καρτιέ παρουσίασε, το 1532, στο βασιλέα της Γαλλίας Φραγκίσκο τον Α΄ ο τότε ηγούμενος της μονής του Μον-Σαιν-Μισέλ Ζαν λε Βενέρ. Η συνάντηση αυτή ήταν καθοριστική για την εξερευνητική πορεία του Καρτιέ, καθώς με εντολή του βασιλιά πραγματοποίησε τα τρία του ταξίδια του στο Νέο Κόσμο. ((Πρώτο ταξίδι (1534), Δεύτερο ταξίδι (1535-1536), Τρίτο ταξίδι (1541-1542)). Ο Καρτιέ έζησε τα τελευταία του χρόνια στο Σαιν Μαλό. Πέθανε το 1557 από επιδημία πανώλης σε ηλικία 66 ετών.

Παρότι ο Ζακ Καρτιέ δεν κατάφερε να πλουτίσει από τις ανακαλύψεις του, εντούτοις σήμερα θεωρείται ως ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του Καναδά. Άλλωστε, ο ίδιος είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε το όνομα «Καναδάς». Ο Καρτιέ θεωρείται επίσης ότι ήταν εξαιρετικός θαλασσοπόρος για την εποχή του. Οι μόνες απώλειες που είχε ήταν στην ξηρά, από επιδημίες ή από επιθέσεις αυτοχθόνων. Πολύ σημαντικό ήταν και το συγγραφικό του έργο, χάρη στο οποίο η Ευρώπη γνώρισε την Βόρειο Αμερική.