ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Γιώργος Βαρουφάκης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1959 ασχολείται με την αρχαία τεχνολογία και ιδιαίτερα με τα μέταλλα και το ρόλο που έπαιξαν στο ρυθμό ανέλιξης του πολιτισμού στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, ασχολείται με τη μελέτη αρχαίων επιγραφών, που αναφέρονται στην τυποποίηση, τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή. Οι έρευνές του έχουν δείξει ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι εφάρμοζαν πρότυπα με αυστηρές προδιαγραφές και πολύ σκληρές ποινές για όποιον τολμούσε να τις παραβεί. Πολλές πρωτότυπες εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και βιβλία. Έχει παρουσιάσει πολλές ερευνητικές εργασίες στο Βρετανικό Μουσείο, στην Πράγα, στη Ζυρίχη, στην Αμερική, στην Κύπρο και αλλού, τις περισσότερες φορές ύστερα από πρόσκληση των εκεί επιστημονικών εταιρειών. Έχει διδάξει μεταπτυχιακούς σπουδαστές αρχαιολόγους στο μάθημα της Αρχαίας Τεχνολογίας και παρακολουθεί φοιτητές του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχαιολογίας και Τέχνης που θα ήθελαν να αποκτήσουν το διδακτορικό τους σε θέματα σχετικά με την αρχαία μεταλλοτεχνία, μεταλλουργία και γενικά την αρχαία τεχνολογία. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1988-89 και από το 1993 μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Γιώργος Βαρουφάκης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1959 ασχολείται με την αρχαία τεχνολογία και ιδιαίτερα με τα μέταλλα και το ρόλο που έπαιξαν στο ρυθμό ανέλιξης του πολιτισμού στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, ασχολείται με τη μελέτη αρχαίων επιγραφών, που αναφέρονται στην τυποποίηση, τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή. Οι έρευνές του έχουν δείξει ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι εφάρμοζαν πρότυπα με αυστηρές προδιαγραφές και πολύ σκληρές ποινές για όποιον τολμούσε να τις παραβεί. Πολλές πρωτότυπες εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και βιβλία. Έχει παρουσιάσει πολλές ερευνητικές εργασίες στο Βρετανικό Μουσείο, στην Πράγα, στη Ζυρίχη, στην Αμερική, στην Κύπρο και αλλού, τις περισσότερες φορές ύστερα από πρόσκληση των εκεί επιστημονικών εταιρειών. Έχει διδάξει μεταπτυχιακούς σπουδαστές αρχαιολόγους στο μάθημα της Αρχαίας Τεχνολογίας και παρακολουθεί φοιτητές του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχαιολογίας και Τέχνης που θα ήθελαν να αποκτήσουν το διδακτορικό τους σε θέματα σχετικά με την αρχαία μεταλλοτεχνία, μεταλλουργία και γενικά την αρχαία τεχνολογία. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1988-89 και από το 1993 μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).