ΟΥΟΛΠΟΛ ΟΡΑΤΙΟΣ

O Οράτιος Ουόλπολ (1717-1797) ήταν ευγενής από καταγωγή και διάσημος επιστολογράφος. Ταξίδεψε στη Γαλλία και την Ιταλία όπου γνώρισε τα μεσαιωνικά μνημεία. Το βιβλίο του «Κάστρο του Οτράντο» επηρέασε πολλούς συγγραφείς σε Ευρώπη και Αμερική, καθιερώνοντας τη σχολή του «γοτθικού μυθιστορήματος» του οποίου ο Ουόλπολ θεωρείται πατέρας.

ΟΥΟΛΠΟΛ ΟΡΑΤΙΟΣ

O Οράτιος Ουόλπολ (1717-1797) ήταν ευγενής από καταγωγή και διάσημος επιστολογράφος. Ταξίδεψε στη Γαλλία και την Ιταλία όπου γνώρισε τα μεσαιωνικά μνημεία. Το βιβλίο του «Κάστρο του Οτράντο» επηρέασε πολλούς συγγραφείς σε Ευρώπη και Αμερική, καθιερώνοντας τη σχολή του «γοτθικού μυθιστορήματος» του οποίου ο Ουόλπολ θεωρείται πατέρας.