ΖΕΡΒΑΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ

Ο Κωστής Ζερβάνος είναι ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, όπου ζει και εργάζεται. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Κέντρου Οικογενειακής Θεραπείας και Εκπαίδευσης (ΚΟΙΘΕΚ), που στοχεύει στη διάδοση, εμβάθυνση και περαιτέρω εξέλιξη της Θεωρίας Συστημάτων Οικογένειας. Mελετά τη συνεισφορά της αρχαίας και χριστιανικής ελληνικής φιλοσοφίας και ιατρικής στη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική σκέψη. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει σειρά άρθρων πάνω στην ιπποκρατική ιατρική.

ΖΕΡΒΑΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ

Ο Κωστής Ζερβάνος είναι ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, όπου ζει και εργάζεται. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Κέντρου Οικογενειακής Θεραπείας και Εκπαίδευσης (ΚΟΙΘΕΚ), που στοχεύει στη διάδοση, εμβάθυνση και περαιτέρω εξέλιξη της Θεωρίας Συστημάτων Οικογένειας. Mελετά τη συνεισφορά της αρχαίας και χριστιανικής ελληνικής φιλοσοφίας και ιατρικής στη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική σκέψη. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει σειρά άρθρων πάνω στην ιπποκρατική ιατρική.