Πολιτική Επιστροφών & Ακυρώσεων

Πολιτική αλλαγών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα βιβλία που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα των εκδόσεων Αίολoς πουλήθηκαν λανθασμένα βιβλία (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά) ή βιβλία κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κακέκτυπα που έχουν προκύψει από αστοχίες στη διαδικασία παραγωγής).

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ’ αρχής να μην αποδεχθεί την παραλαβή του βιβλίου είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, όπως παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός του προαναφερθέντος διαστήματος τότε οι εκδόσεις Αίολος έχουν το δικαίωμα να μην αποδεχτούν την όποια επιστροφή και αντικατάσταση.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής όπως αυτή αποδεικνύεται από το παραστατικό της εταιρείας courier ή το αποδεικτικό παραλαβής του ταχυδρομείου. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το βιβλίο προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων Αίολος, στέλνοντας e-mail στο info@aiolosbooks.gr ή καλώντας στο 210 3301553.

Αφότου παραληφθεί από τις εκδόσεις Αίολος το επιστρεφόμενο βιβλίο και επιβεβαιωθεί μετά από τεχνικό έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, πραγματοποιείται αντικατάσταση με νέο αντίτυπο του ίδιου τίτλου, εφόσον είναι διαθέσιμο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό αγαθό με άλλο ίσης αξίας.

Όλα τα μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία επιστροφής ελαττωματικών αγαθών καλύπτονται από εμάς.

Πολιτική ακυρώσεων / Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 ε’ του νόμου 2251/1994, σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα αναίτιας και αζήμιας υπαναχωρήσεις πέρα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι του ίδιου νόμου, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγαθών, καταβάλλοντας τα έξοδα επιστροφής.

Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας, οφείλετε να ενημερώσετε σχετικά τις εκδόσεις Αίολος
ΑΙΟΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Ε. (Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 25, 10681 Αθήνα, τηλ.: 2103301553, , email: info@aiolosbooks.gr) με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα ή άλλη σαφή δήλωση (π.χ. ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Οι εκδόσεις Αίολος είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτές και κατόπιν να αποδώσουν στον καταναλωτή το τίμημα που εισέπραξε, καταβάλλοντάς το είτε στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα υποδείξει, είτε πιστώνοντας τον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας, εφ’ όσον την χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή.

Προϋπόθεση, σε περίπτωση που έχετε, ήδη, παραλάβει το προϊόν είναι να το επιστρέψετε ακριβώς στην κατάσταση που το παραλάβατε, με το σύνολο των τυχόν εξαρτημάτων και των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα εξοφλήσετε κάθε ποσό που επιβαρύνθηκαν οι εκδόσεις Αίολος για την αποστολή του είδους σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η επιστροφή, τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε την υπαναχώρηση.

Σημειώνεται ότι ευθύνεστε σε αποζημίωση αν κάνατε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων που αγοράσατε, στο διάστημα μέχρι την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης. Οι εκδόσεις Αίολος δικαιούνται να καθυστερήσουν την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου παραλάβουν τα επιστρεφόμενα αγαθά.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Οι Εκδόσεις Αίολος ενημερώνουν τους χρήστες για την δυνατότητα της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών κάνοντας χρήση των αναγνωρισμένων φορέων ΕΕΔ καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015. Η ΕΕΔ πρόκειται για μία μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ένα είδος “φιλικού διακανονισμού”), σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής θέλει να υποβάλει καταγγελία σχετικά με κάποιο καταναλωτικό αγαθό ή υπηρεσία που αγόρασε διαδικτυακά.

Η ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών είναι πλέον εφικτή χάρη στην ύπαρξη της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει σε καταναλωτές και σε προμηθευτές, να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές. Πρόσβαση στην πλατφόρμα όπου είναι διαθέσιμος ο ενοποιημένος κατάλογος των φορέων ΕΕΔ σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται από εδώ.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς ΕΕΔ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών, προκειμένου η επίλυση να είναι απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με την προσφυγή στο δικαστήριο. Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι o Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών, το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR Point) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών. Τον ειδικό κατάλογο των φορέων θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για ορισμούς, νομοθετικό πλαίσιο, αρμόδιους φορείς και άλλα σχετικά με την Εξωδικαστική – Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών μπορείτε να βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο