ΜΩΡΟΣΚΛΑΒΟ

Το Μωρόσκλαβο είναι η ιστορία τριών παιδιών τότε που τα βράδια φωτίζονταν από το φεγγάρι, τ’ αστέρια και τα λυχνάρια – και τα παραμύθια από το στόμα της γιαγιάς και του παππού έτρεφαν τη φαντασία τους…

8,11