ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

,

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στο χώρο της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. Τα επιτεύγματά τους, από το 3000 π.Χ. μέχρι το 1100 μ.Χ., μας αφήνουν άφωνους και έρχονται να καταδείξουν ότι η σημερινή εξέλιξη της τεχνολογίας δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη βιομηχανική επανάσταση. Οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν κι εδώ τα θεμέλια. Ο συγγραφέας, μετά από πολύχρονη έρευνα, παρουσιάζει τις πιο σημαντικές εφευρέσεις τους στην αρχιτεκτονική, την ναυπηγική, τη μεταλλουργία, την κατασκευή αγαλμάτων, παρουσιάζει απλούς μηχανισμούς και μηχανισμούς με γρανάζια, ακόμη μας παρουσιάζει τους μηχανικούς της ελληνιστικής περιόδου, πολιορκητικές και πολεμικές μηχανές, διάφορα υδραυλικά έργα κ.ά.

10,55