ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

,

Το αναγνωστικό που έφερε σε πρώτη επαφή γενιές Νεοελλήνων με τη γλώσσα των αρχαίων προγόνων τους.

Ένα αναγνωστικό που και σήμερα δεν έχει χάσει τίποτα από την αξία του.

7,30