ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Ο Λουκιανός γεννήθηκε στα Σαμόσατα της Κομμαγηνής του Ευφράτη γύρω στο 120 μ.Χ. Άρχισε τη ζωή του ως μαθητευόμενος γλύπτης αλλά γρήγορα εγκατέλειψε την γλυπτική και ασχολήθηκε με τη ρητορεία και τη συγγραφή. Ακούραστα διαβάσματα τον έκαμαν τέλειο κάτοχο των άφθονων τύπων του αττικού πεζού λόγου και του εξασφάλισαν μιαν οικειότητα με την ελληνική ποίηση από τον Όμηρο ώς τους Αλεξανδρινούς. Έγραψε περίπου 80 έργα, στην Αττική διάλεκτο.

Ταξίδεψε σ’ όλες σχεδόν τις χώρες του αρχαίου Ρωμαϊκού κράτους (Μικρά Ασία, Ελλάδα, Ρώμη, Γαλατία κ.λπ.) Πέθανε γύρω στο 200 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τα ωραιότερα από τα έργα του είναι γραμμένα διαλογικά, και σε αυτά μπαίνουν στο στόχαστρό του οι ανθρώπινες αδυναμίες, η φιλοσοφία, η θρησκεία, και η δεισιδαιμονία.

Ένα από τα πιο γνωστά έργα του είναι και η Αληθινή Ιστορία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις μας σε μετάφραση Δημήτρη Καλοκύρη και συνοδεύεται από κολάζ του ιδίου που ζωντανεύουν τις ιστορίες.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Ο Λουκιανός γεννήθηκε στα Σαμόσατα της Κομμαγηνής του Ευφράτη γύρω στο 120 μ.Χ. Άρχισε τη ζωή του ως μαθητευόμενος γλύπτης αλλά γρήγορα εγκατέλειψε την γλυπτική και ασχολήθηκε με τη ρητορεία και τη συγγραφή. Ακούραστα διαβάσματα τον έκαμαν τέλειο κάτοχο των άφθονων τύπων του αττικού πεζού λόγου και του εξασφάλισαν μιαν οικειότητα με την ελληνική ποίηση από τον Όμηρο ώς τους Αλεξανδρινούς. Έγραψε περίπου 80 έργα, στην Αττική διάλεκτο.

Ταξίδεψε σ’ όλες σχεδόν τις χώρες του αρχαίου Ρωμαϊκού κράτους (Μικρά Ασία, Ελλάδα, Ρώμη, Γαλατία κ.λπ.) Πέθανε γύρω στο 200 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τα ωραιότερα από τα έργα του είναι γραμμένα διαλογικά, και σε αυτά μπαίνουν στο στόχαστρό του οι ανθρώπινες αδυναμίες, η φιλοσοφία, η θρησκεία, και η δεισιδαιμονία.

Ένα από τα πιο γνωστά έργα του είναι και η Αληθινή Ιστορία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις μας σε μετάφραση Δημήτρη Καλοκύρη και συνοδεύεται από κολάζ του ιδίου που ζωντανεύουν τις ιστορίες.